Webdesign studio

/ Wat we doen

Ontwikkeling van websites en webprojecten

Another Z-Webdesign is niet langer actief als webdesignbureau. In samenwerking met Via Vario zijn we gespecialiseerd in het ontwikkelen van websites en webapplicaties in het kader van psychosociale online hulpverlening.

Slechts een klein gedeelte van mensen met psychische- of verslavingsproblemen neemt contact met de reguliere hulpverlening en dikwijls pas wanneer ze 'ten einde raad' zijn. Online hulpverlening kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaarder maken van psychische hulp en biedt ook een kans om sneller in te grijpen, waardoor de problemen niet allesoverheersend hoeven te worden.

Een aanbod via internet kan worden ingezet voor korte of eenmalige interventies (de 'eerste lijn'), maar ook voor meer langdurige vormen van zelfhulp of therapie (de 'tweede lijn'). Het kan aangewend worden voor relatief lichte, veelvoorkomende problemen én als hulpmiddel bij ernstige of meer complexe psychische problemen. Hierbij kan gefocust worden op de directe hulpvrager, maar eveneens op mensen uit de nabije omgeving.

Verder biedt e-mental health ook mogelijkheden om gecombineerd te worden met lopende face-to-face begeleidingen, om deze te ondersteunen of efficiënter te maken. In dit geval wordt gesproken over'blended hulpverlening'.

Meer weten? www.online-hulpverlening.be

/ Een kleine selectie


back to top